Wartość rynkowa firm windykacyjnychOd początku roku zwiększyła się wartość rynkowa niemal wszystkich windykatorów notowanych na GPW, zarówno na głównym rynku, jak i na NewConnect. Największy zarobek przyniosła firma Fast Finance, której papiery podrożały aż o 166 proc. Akcje lidera rynku, wrocławskiego Kruka, zyskały około 20 proc.

Wyjątkiem jest firma Kredyt Inkaso, jej akcje jako jedyne, licząc od początku roku, są pod kreską. Firmie zaszkodził konflikt ze spółką Best, która posiada obecnie prawie 33 proc. akcji Kredyt Inkaso. W krótszym okresie także ta spółka daje zarobić, w ciągu miesiąca jej akcje podrożały o prawie 17 proc. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,

zmiana polityki inwestycyjnejFundusz UniAkcje Dywidendowy zmienił dotychczasową politykę inwestycyjną. Do końca maja istotny udział w portfelu mogły stanowić akcje dywidendowych spółek znad Bosforu (nawet do 50 proc. aktywów). Union Investment TFI zdecydowało jednak, że od początku czerwca walorów tureckich nie będzie w portfelu, a zarządzający będzie mógł w większym stopniu skupić uwagę na firmach z pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski, ale też z Czech, Węgier czy Austrii. W obszarze zainteresowania są też emitenci z europejskich rynków rozwiniętych. Zmiany mogą okazać się istotne dla wyników, ale przede wszystkim dla ryzyka inwestycyjnego. Sam rynek w Turcji cechuje wysoka zmienność cen, portfel funduszu nie będzie już z definicji narażony na ryzyko zmian kursów obcych walut do złotego. Zarządzający ma obecnie możliwość niwelowania go przy wykorzystaniu kontraktów terminowych, a to powinno pozytywnie przełożyć się na niższy zakres wahań stóp zwrotu. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , , , ,

nie będzie ograniczeńObligacje skarbowe są uznawane za instrumenty pozbawione ryzyka, banki mogą je kupować dowolnie. Holenderska prezydencja UE przedstawiła koncepcję powstrzymania ich przed nadmierną inwestycją w dług emitowany przez państwa. Takie rozwiązanie zdaniem Holendrów pozwoli zmniejszyć ryzyko niestabilności banków, które posiadałyby w swoim portfelu zbyt wiele obligacji, szczególnie państw zagrożonych niewypłacalnością.

Przeciwko temu projektowi wystąpiło kilka krajów, m.in. Włochy i Polska. W Polsce rola banków w strukturze inwestorów w krajowy dług znacznie wzrosła po wprowadzeniu przez rząd ustawy o podatku bankowym. Według nowego prawa możliwe jest wyłączenie z podstawy opodatkowania kwot zainwestowanych w skarbowe papiery dłużne. Banki chcąc uniknąć opodatkowania zaczęły masowo kupować polskie obligacje, co znacznie zwiększyło popyt na pierwotnym rynku długu. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , , , ,

sytuacja na rynkach surowcowychPoczątek tego roku na globalnych rynkach surowcowych należał do interesujących. Uwagę inwestorów w pierwszym kwartale skupił przede wszystkim wzrost cen ropy naftowej, miedzi czy metali szlachetnych. Z technicznego punktu widzenia zwyżki te były uzasadnione. Jednak nie muszą oznaczać początku długoterminowego trendu wzrostowego, ponieważ fundamenty rynkowe nie przestają sprzyjać podaży. W przypadku ropy naftowej wyzwaniem dla kupujących jest duża globalna podaż tego surowca, dlatego dalsze spektakularne zwyżki cen są mało prawdopodobne. Niewykluczone, że cena ropy do końca roku pozostanie mniej więcej na obecnym poziomie. Podobnie prezentuje się sytuacja na rynku miedzi. Czynnikiem hamującym są obawy o przyszłość gospodarki Chin, które są największym konsumentem tego metalu. W przypadku złota kluczowym czynnikiem decydującym o cenach jest polityka monetarna USA, która pozostaje dosyć nieprzewidywalna. Nie można liczyć na silny wzrost na rynkach towarów rolnych. Ceny zbóż pozostają pod presją podaży, która jest wynikiem dużych zapasów oraz prognoz, że globalne zbiory będą obfite. Mimo zapowiadanego wzrostu ciężko będzie o dynamiczny wzrost cen cukru. Wyprzedaż chińskich rezerw bawełny powinna z powodzeniem ograniczać wzrost cen tego surowca. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , , , ,

pesymistyczne prognozy dla złotegoW ocenie banku Citigroup kraje środkowoeuropejskie, a szczególnie Polska, mocno ucierpiałyby na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są największymi beneficjentami unijnych funduszy strukturalnych, dlatego straciłyby najwięcej – uważają eksperci. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznaczać będzie renegocjację warunków podziału środków pochodzących z unijnego budżetu, jednak w ocenie specjalistów jest to mało prawdopodobne.

Stratedzy Citigroup stwierdzili w raporcie, że „złoty wyłania się jako waluta wrażliwa, w przypadku gdyby unijne fundusze strukturalne miały stopniowo wyschnąć, zmniejszenie funduszy byłoby bolesnym ciosem dla gospodarki. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , , , , , , ,

usługi assitanceW ofercie banków pojawia się coraz więcej produktów niebankowych. Sa to m.in. produkty ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczenia assistance, zapewniające pomoc w sytuacjach losowych.

W ramach oferty banków zawierających usługi assitance, dużą popularnością cieszą się programy dopasowane do profilu klienta. Oferty profilowane są chętniej wybierane przez klientów. Atrakcyjne są także te programy assistance, które są naturalnym uzupełnieniem produktu bankowego. Przykładem może tu być dodanie assistance domowego do kredytu hipotecznego. Konta firmowe warto uzupełnić o assistance skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Karty kredytowe skierowane do klientów zamożnych coraz częściej wzbogacane są usługami concierge.

Klienci mają szeroki wybór usług bankowych ze względu na różnorodność ofert na dojrzałym rynku polskim oraz rosnącą wiedzę w zakresie usług finansowych, dzięki czemu mają możliwość porównania. Banki dążą do personalizowania ofert i uelastyczniania ich w ten sposób, by zadowolić indywidualne potrzeby klientów. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , , , , ,

Kiepski koniec rokuZawirowania na rynkach grudniu ponownie zaważyły na wynikach osiąganych przez fundusze inwestycyjne. W minionym miesiącu najlepiej można było zarobić stawiając na fundusze grające na krótko. Minimalny zarobek przynieść mogło inwestowanie w fundusze szukające zysku w mniejszych polskich spółkach a także na Dalekim Wschodzie. Najbardziej dotkliwe straty, sięgające 13 proc. w skali miesiąca wśród funduszy akcyjnych, przyniosły fundusze inwestujące w Rosji, które niemal w całości wymazały październikowe i listopadowe zyski. Najwięcej zyskał Ipopema Short Equity (+3,37 proc.).

Fundusze obligacji w grudniu przyniosły zyski wielokrotnie mniejsze niż w listopadzie. Najlepsze były fundusze inwestujące w polski dług (Eques Obligacji z wynikiem +0,69 proc.), najgorsze w amerykański. Spowodowane to było nie tylko samymi rentownościami, ale też umocnieniem się złotego. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,

duże spółki ciążąRok 2015 nie był udany dla spółek o największej kapitalizacji, które ciążą na uzyskiwanych przez fundusze wynikach. Od początku 2015 roku najwyższe stopy zwrotu należą do funduszy akcyjnych, ale zyski liczą przede wszystkim klienci rozwiązań, których zarządzający skupiają się na małych i średnich spółkach. Słabsze wyniki osiągają fundusze koncentrujące się na krajowych blue chipach. Od początku roku indeks szerokiego rynku WIG stracił -2,2 proc., a na ujemnym wyniku zaważyły przede wszystkim spółki o największej kapitalizacji, WIG20 w tym czasie spadł o -11,1 proc. Wśród spółek, które wchodzą w skład indeksu mało popularne wśród inwestorów były głównie akcje banków. Oprócz banków w niełasce inwestorów znajduje się też część firm zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz firmy energetyczne, które mają znaczący udział w indeksie WIG20. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , , , ,

OFE redukuje aktywaNa koniec stycznia 2014 roku aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych wynosiły 298,6 mld zł, oznacza to spadek o prawie 0,7 mld zł, czyli o 0,2 proc. m/m. Po przekazaniu części obligacyjnej OFE do ZUS-u aktywa te skurczyły się o ponad połowę i wynoszą ok. 145,6 mld zł.

Średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w styczniu wyniosła -0,5 proc. Wynik ten był lepszy od benchmarku, złożonego w 30 proc. z WIG oraz w 70 proc. ze stopy zwrotu indeksu obligacji skarbowych IROS. Wszystkie 13 funduszy zdołały go pokonać.

Na poziom aktywów funduszy emerytalnych w styczniu negatywny wpływ miała słabsza koniunktura zarówno na warszawskim parkiecie, jak i na rynku długu. Wynik zarządzania OFE szacowany przez Analizy Online wyniósł -1,6 mld zł. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,

słaby rok finansowyOprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych w 2013 roku zmniejszyło się o jedną trzecią. To efekt niskich stóp procentowych, które obniżone zostały przez Radę Polityki Pieniężnej, z poziomu 4,25 proc. do 2,50 proc. Rok 2013 nie był więc udany dla oszczędzających.

Jeszcze na początku roku w ofercie wielu banków znaleźć można było lokaty na ponad 5 proc. w skali roku. Obecnie uzyskanie takich warunków jest niemożliwe. W najlepszym przypadku klienci mogą liczyć na oprocentowanie 3,5 proc. w skali roku. Średnia oprocentowania wszystkich lokat dostępnych na rynku kształtuje się na poziomie 2,4 proc. w skali roku. Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,